Bijgewerkt: 31 Mrt. 2020

Fysieke Afspraken

Vanwege COVID-19 zal Robin Tepe en haar gelieerde partners niet langer participeren in fysieke afspraken. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van u en ons te garanderen en verspreiding te minimaliseren. De maatregel is van kracht totdat deze wordt ingetrokken.

Wanneer u momenteel een fysieke afspraak ingepland heeft, wordt u zo spoedig mogelijk benaderd en zal er gezocht worden naar een passend alternatief zoals een videogesprek of belafspraak. Alle overige manieren van contact staan zoals gebruikelijk tot uw beschikking.

Betaaltermijn

Gezien een groot aantal bedrijven directe financiële gevolgen ondervinden van de huidige situatie en overheidsmaatregelen, is de betaaltermijn van facturen verlengd van 14 naar 30 dagen. Dit wordt op de factuur aangegeven als 14 + 16 dagen met daarbij behorende einddatum. Dit overschrijft de termijn welke opgenomen is in de Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Dienstverlening. De termijn van een betalingsherinnering is niet verlegd en blijft daarbij op 5 dagen na ontvangst.

Overmacht

De kans is groter dan gebruikelijk dat er beroep wordt gedaan op ‘Artikel 10: Overmacht’ van de Algemene Leveringsvoorwaarden. De huidige situatie leent zich aan de volgende genoemde in aanmerking komende omstandigheden: ‘overheidsmaatregelen’, ‘bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen’, ‘ziekte van ingezet personeel’ en ‘belemmeringen door derden’. Hierbij is het mogelijk dat Robin Tepe niet in haar volledigheid kan voldoen aan de afgesproken levering en het reeds geleverde afzonderlijk factureert.

 

Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak welke deze maatregelen eventueel veroorzaken. Onze gedachten gaan uit naar de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt.

Categorieën: Lifestyle

Robin Tepe

Robin Tepe

Ik ben een interaction designer en ik deel mijn liefde en kennis over design, marketing, techniek en innovatie graag met iedereen op dit blog.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *